Nieuwe eengezinswoningen 2

Met zekerheid van de Duitse staat

Wegens het grote succes van Nieuwe eengezinswoningen is besloten om de propositie te verruimen door het aankopen van een aangrenzend blok van vier woningen. 

U investeert middels deze propositie naast deze vier nieuwe woningen in negen identieke eengezinswoningen in Wesel, Duitsland. De dertien woningen zijn in maart 2015 opgeleverd. U ontvangt 5 jaar lang een vaste rentevergoeding van 5% per jaar. Als investeerder krijgt u het tweede recht van hypotheek en een verpanding van de aandelen in de objectvennootschap.

De woningen zijn langdurig verhuurd aan de Bondsrepubliek Duitsland en daarnaast heeft de welbekende Duitse ontwikkelaar en aannemer Tecklenburg een garantie afgegeven voor de huurinkomsten en het onderhoud van de woningen tot 28 februari 2025. Hierdoor zijn de huurinkomsten alsmede de rente gewaarborgd. Tecklenburg is sinds 1878 actief en heeft een uitstekend trackrecord.

De objectvennootschap Amadeus German Wesel Fund GmbH koopt de nieuwe eengezinswoningen aan en richt zich op de exploitatie en het beheer van het nieuwbouwproject. Na de geplande looptijd van de propositie zal het object door de initiatiefnemer worden verkocht.

De belangrijkste kenmerken van deze propositie:

  • Beoogde looptijd van 5 jaar;
  • Vaste rente van 5% per jaar;
  • Spreiding over 13 nieuwe eengezinswoningen;
  • Langjarig verhuurd aan de Duitse staat;
  • Huur- en onderhoudsgarantie;
  • Tweede recht van hypotheek;
  • Verpanding van de aandelen;
  • Maandelijkse uitbetaling;
  • Direct rentedragend vanaf storting;
  • Investeren kan al vanaf € 1.000.

Het uitgebreide informatiememorandum van de propositie kunt u via deze link bekijken en downloaden. 

Rendementsprognose

In de grafiek hieronder is de cumulatieve opbrengst gedurende de looptijd weergeven bij de vaste rente van 5% per jaar. In dit voorbeeld wordt bij een inleg van € 5.000 in de gehele looptijd van het project in totaal € 1.250 aan rente uitbetaald. Achteraf per maand wordt de rente uitgekeerd.


Cumulatieve opbrengst gedurende de looptijd

Inleg € 5.000
Vast rendement 5,0%
Looptijd 60 maanden
Totaal rendement € 1.250

Crowdestate waardering

Crowdestate heeft aan deze investering een risicowaardering A (Defensief) toegekend. Mede gezien het tweede recht van hypotheek, verpanding van de aandelen, Bondsrepubliek Duitsland als huurder en de afgegeven garanties is dit een stabiele investering.

A
23 22 21
B
20 19 18
C
17 16 15
D
14 13 12
E
11 10 9
Hypotheekrecht De investeerders van Crowdestate krijgen het tweede hypotheekrecht en een verpanding van de aandelen. 4 punten
Loan-to-value De Crowdestate lening bedraagt maximaal 45,7% van de taxatiewaarde. 1 punten
Match locatie met sector De locatie sluit uitstekend aan op de huurders. 3 punten
Bezetting Alle woningen zijn momenteel volledig verhuurd aan de Bondsrepubliek Duitsland. 3 punten
Projectfase De woningen zijn in 2015 opgeleverd. 3 punten
Trackrecord geldvrager De initiatiefnemer is redelijk ervaren. 2 punten
Looptijd De beoogde looptijd van de lening is 5 jaar. 3 punten
Huur- en onderhoudsgarantie Tecklenburg heeft een huur- en onderhoudsgarantie afgegeven tot 28 februari 2025. 2 punten
Totaal 21 punten

Hoe werkt de Crowdestate waardering?

Let op: de Crowdestate waardering wordt gehanteerd om u als investeerder inzage te geven in de belangrijkste eigenschappen van dit project en geldt niet als intern screeningsmodel van Crowdestate. Dit project is voorafgaand aan plaatsing uitgebreid door Crowdestate gescreend.

Financieringsopbouw

De totale koopsom van de dertien woningen bedraagt € 3.400.000 kosten koper (k.k.) en ligt onder de taxatiewaarde van € 3.500.000. De totale investering, inclusief overdrachtsbelasting (6,5%) en alle bijkomende kosten, bedraagt € 4.000.000.

De hypotheek van de Volksbank Niederrhein eG bedraagt € 2.400.000 en aflossing vindt plaats middels een annuïteit. De aflossing is oplopend en bij aanvang 2% per jaar. De hypotheek via Crowdestate bedraagt maximaal € 1.600.000 en wordt na de beoogde looptijd van 5 jaar in één keer afgelost. Investeerders krijgen naast het tweede recht van hypotheek een verpanding van de aandelen in de objectvennootschap.

De eerste fase van negen woningen wordt in één keer aangekocht. De tweede fase van vier woningen bedraagt middels crowfunding maximaal € 505.000 en wordt gefaseerd aangekocht.

Volksbank Niederrhein eG € 2.400.000 Eerste hypotheekrecht
Investeerders Crowdestate € 1.600.000 Tweede hypotheekrecht
Totale omvang € 4.000.000

Cashflow project

Een overzicht van de cashflow is hier te downloaden.

Projectomschrijving

De nieuwe eengezinswoningen zijn gebouwd te midden van veel bestaand groen op het terrein van een voormalige kazerne. Vele monumentale panden in dit gebied zijn getransformeerd naar appartementen. Midden in het gebied is een parkje met een fraaie waterpartij aangelegd. De kenmerkende architectuur uit het begin van de 20ste eeuw vormt een aangename woonomgeving.

De nieuwgebouwde woningen hebben een moderne uitvoering die zich goed mengt in de historische omgeving. De rijtjeswoningen met drie verdiepingen hebben naast een royale woonkamer een zeer luxe keuken. Alle woningen hebben een tuin en een eigen parkeerplaats naast voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers. De huurprijzen van de woningen variëren van € 993,56 tot € 1.166,05 per maand, exclusief de servicekosten.

Marktomschrijving

Wesel is een historische vestigingsstad en gelegen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. De stad telt circa 63.000 inwoners en kent een dynamisch bedrijfsleven, een goede economische groei, een grote universiteit en een toeristische oude binnenstad.

De komende jaren zal gezinsverdunning (minder bewoners per woning) met 10% stijgen, waardoor de vraag naar woningen verder toeneemt. Tevens zal de trek van jongeren van het platteland naar de stad de woningprijzen verder doen stuwen. Woningen die voorzien zijn van het modernste comfort en tevens energiezuinig zijn sluiten daarbij het beste aan op de woonbehoefte.

In de periode van 2013 tot 2016 zijn de koopsommen van woningen licht gestegen. De lokale huur-barometer (officiële Mietspiegel van de stad Wesel) die elke 3 jaar wordt geactualiseerd en gepubliceerd, steeg voor woningen in deze categorie van € 9,81 per m² in 2011 naar € 10,71 per m² in 2017. De huur mag maximaal 20% boven de Mietspiegel worden vastgesteld. Steeds meer Duitsers zijn bereid om een groter deel van hun inkomen te besteden aan wonen wat eveneens een opwaartse druk op de woningmarkt veroorzaakt.

Eindgebruiker

Alle woningen zijn langdurig verhuurd aan de Bundesanstalt für Immobilienaufgabe (BIMA) oftewel de Bondsrepubliek Duitsland. De woningen worden bewoond door Britse Navo officieren en familie. Bij een beëindiging van de huurovereenkomst worden de woningen door de Bondsrepubliek Duitsland in nieuwe staat opgeleverd. De welbekende Duitse ontwikkelaar en aannemer Tecklenburg een garantie afgegeven voor de huurinkomsten en het onderhoud van de woningen tot 28 februari 2025. Hierdoor zijn de huurinkomsten alsmede de rente gewaarborgd. Tecklenburg is sinds 1878 actief en heeft een uitstekend trackrecord.

Achterliggende organisatie

Amadeus German Wesel Fund GmbH koopt de nieuwe eengezinswoningen aan en zal deze beheren tot het moment van verkoop. Deze Duitse objectvennootschap is onderdeel van Amadeus Capital B.V.. De directie beschikt over jarenlange gerelateerde werkervaring. In de nabije toekomst zal Amadeus meerdere vastgoedprojecten financieren via Crowdestate die gericht zijn op zorg, welzijn, wonen en duurzaamheid.