Statistieken Crowdestate

De statistieken van Crowdestate worden maandelijks bijgewerkt (laatste update: 01-09-2018). Hieronder zijn de definities van de statistieken op de homepage uiteengezet.Projecten in exploitatie

Het aantal projecten wat momenteel bij Crowdestate in exploitatie is. 
Gemiddelde nettorendement

De gemiddelde rentevergoeding van alle leningen minus de afgeboekte posten (0%) en minus de kosten van het platform (eenmalige bemiddelingskosten van 0,9%).


Betalingsachterstanden

Het percentage van de leningen waarbij een betalingsachterstand is.

Afboekingen


Het percentage van de leningen wat is afgeboekt.