Statistieken Crowdestate

De statistieken van Crowdestate worden maandelijks bijgewerkt (laatste update: 01-11-2018). Hieronder zijn de definities van de statistieken op de homepage uiteengezet.Totale vastgoedwaarde


De totale getaxeerde marktwaarde van de projecten in exploitatie.

Aantal leningnemers

Het aantal leningnemers van de aangeboden projecten, welke op geen enkele wijze gelieerd zijn aan elkaar.


Aantal huurders


Het aantal verhuurbare eenheden van de projecten in exploitatie.


Uitbetaalde rente

De totaal uitbetaalde rente van alle projecten.

Projecten in exploitatie


Het aantal projecten wat momenteel bij Crowdestate in exploitatie is.

Gemiddelde nettorendement

De gemiddelde rentevergoeding van alle leningen minus de afgeboekte posten (0%) en minus de kosten van het platform (eenmalige bemiddelingskosten van 0,9%).


Betalingsachterstanden


Het percentage van de leningen waarbij een betalingsachterstand is.


Afboekingen


Het percentage van de leningen wat is afgeboekt.